10

    Het werk is gedaan (2004)

    15,00 4,95

    Een nieuwe functie voor 40 boerderijen in het Deventer buitengebied.

    In dit 87 pagina's tellende boek is een selectie opgenomen van 40 boerderijen die door herbestemming in de loop van de tijd een nieuwe functie hebben gekregen. van iedere boerderij is de historie, (her)bestemming en de huidige functie in beeld gebracht. Het overzicht maakt duidelijk dat de historische boerderij een waardevol bezit is dat niet uit het landscahp mag verdwijnen.