10

  Puur boeren (2024)

  27,95

  Puur boeren, hart en ziel op het Sallandse platteland.

  Het boek is nu al te bestellen en wordt begin september verstuurd.

  Puur Boeren. Een levenswijze die altijd zo vanzelfsprekend was. Hard werken, een zwaar bestaan. De Sallandse zandgronden als basis voor een bestaan waarbij het onderscheid tussen werk en privé niet bestond. Boer dat ben je, in hart en nieren. De samenleving is de afgelopen decennia in rap tempo veranderd. Overal stoppen boeren. Andere moderniseren mee, na de mechanisatie nu de robotisering en een nieuwe ronde schaalvergroting. Megastallen, waarbij je jezelf al haast als manager moet zien. Niet in de laatste plaats om de toenemende regeldruk. Maar ze zijn er nog steeds. Niet gestopt, zónder moderne schaalvergroting. Boeren die nog puur boeren.

  Fotograaf Alex Witteveen werkt al bijna 15 jaar met Stichting Sallands Erfgoed samen om het Sallands erfgoed vast te leggen. Onze stichting is van oorsprong een boerderijenstichting. Gericht op het behouden van landelijke bouwkunst en het streekeigen landschap van Salland. Dat landschap hoeft geen openluchtmuseum te worden. Dat kan ook niet. Bebouwing moet een economische drager hebben. Behoud door verandering. We legden daarbij vaak de focus op boerderijen zelf. Op gebinten, muren, dakbedekking en het erf  ensemble als geheel. Maar al die honderden prachtige boerderijen zijn natuurlijk zo geworden door de boeren die ze bewoonden. Onze
  aandacht verschoven we daarom langzamerhand naar de boerderijbewoners zelf, de boeren en burgers met hun drijfveren en verhalen om dat streekeigen landschap kleur te blijven geven.


  Met het uitbrengen van dit boek brengen we een hommage aan de boeren die zich niet hebben laten leiden door de vooruitgang. Waarbij de banken, melk- en mengvoedercoöperaties het niet voor het zeggen hebben, maar de boeren nog eigen baas zijn. De stugge harde doorwerkers. Met passie voor het land en hun vee. Waarbij boeren nog puur boeren is.